Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.11.2019 12:44 (Üye) Soru : Sayın Uzman, Gerçek Usulde bir iş yeri servisi taşımacılığı işi yapan bir mükellef 2018 - 2019 yılı MTV 'sini 2019 yılında muayene giremediği için gecikmeli olarak ödüyor. Araç ticari olduğu için mtv'sini gider olarak masrafa yazacağım. Sorum ; 1 - Bu MTV'leri vergileri ödediği yıl olan 2019 yılında mı masraf olarak yazacağım yoksa 2018 yılını tahakkuk esasına göre 2018 yılında mı masrafa yazmam gerekirdi. 2 – Bu MTV’ler bir yıllık olduğu için kasko, sigorta gibi aylık olarak mı gider girmem lazım yoksa ödendiği tarihte tek kalem olarak gider yazabilirmiyim. 3 - Gecikme zamlarını da diğer vergilerde oluğu gibi K.K.E.G. olarak mı değerlendirmem gerekir.

Cevap : 2018 yılı kapanmış ve beyannamesi verilmiştir.Ödenen vergiler 2019 yılına kayıt edilir.(681 hesap) MTV ödendiği tarih de giderleşir. Aylara bölünmez.Gecikme faizi KKEG yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.