Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.11.2019 16:09 (Üye) Soru : Merhaba, Turizm payı beyannamesi ile ödenen verginin gider yazılacağı söylenmektedir. Ödendiği tarihte mi gider yazılacak yoksa beyan dönemi itibariyle tahakkuk yapabilir miyiz? Teşekkürler.

Cevap : Ödenen turizm paylarının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. (7183 SK Md 6-(4) ) Gider yazmak için ödemenin yapılaması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.