Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.11.2019 16:16 (Üye) Soru : Serbest meslek erbabı mükellefim 2015 yılın da bir gayrimenkul alarak gayrimenkulün adresinde doktor olarak faaliyeti başlamıştır. Gayrimenkule ilişkin olarak geçen 4 yıllık sürede amortisman ayrılmış kredi faizleri finansman gideri olarak düşülmüştür. Mükellef yeni bir gayrimenkul almış ve serbest meslek faaliyetini almış olduğu yeni yere taşımıştır. Mükellefin ilk gayrimenkul kendi mülkiyetinde devam edecek fakat burda serbest meslek faaliyetine devam etmeyeceğinden aktif den düşürmek için nasıl bir yol izlenmelidir. Mükellef kendi kendine makbuz mu kesmeli keseceği tutar kdv ne olmalı alış bedeli üzerinden mi yoksa rayiç bedel üzerinden mi makbuzlandırmalı ?

Cevap : Mükellef Kendine makbuz düzenleyecek.Düzenlenecek makbuz G.menkulün Rayiç bedeli üzerinden % 18 KDV hesaplanarak düzenlenir Alış bedeli ile Satış bedeli arasındaki fark Gelir yazılır.Ayrıca ayrılan amortismanlar gelir yazılır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.