Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.11.2019 11:47 (Üye) Soru : merhaba. sgk girişinde, hangi durumlarda gelir vergisi yöntemi "sabit oranlı" seçilir?

Cevap : Sabit oranlı tarife, vergi matrahı ne olursa olsun, tek bir vergi oranının tüm matraha bir defaya mahsus uygulanmasını içeren vergidir. Gelir unsurlarını ele aldığımızda oranda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu sistemde gelir türleri ücret ve teşebbüs gelirleri olarak ikiye ayrılmıştır Kurum kazançları, faiz gelirleri, gerçek kişilerin elde ettiği karlar teşebbüs gelirleri iken, gelirin elde edilmesi kişinin çalışmasına bağlı gelirler ise ücret gelirleridir. Ücret gelirleri ve teşebbüs gelirleri aynı oranda vergilendirilirken ücret gelirlerinin en az geçim indirimi dikkate alınıp vergisi hesaplanırken gizli artan oranlılığa rastlanmaktadır. Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Sporculara gerek bağlı oldukları kulüpten ayrılarak başka bir kulübe geçmesi gerekse kendi kulübü ile olan sözleşmesini uzatması karşılığında transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler (adına ev alınması veya kiralanması, çocuklarının eğitim masraflarının ödenmesi, araba verilmesi veya seyahat biletlerinin karşılanması gibi) ücret olarak değerlendirilmektedir. Geçici bir uygulama olup belli bir dönem için geçerli olsa da sporcuların elde ettiği gelirlerin mevcut duruma göre vergilendirilmesi, ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin genel esaslardan farklılık arz etmektedir. Genel olarak ücretler artan oranlı vergi tarifesine göre stopaj usulü ile vergilendirilirken, sporculara yapılan ödemeler ise sabit oranlar üzerinden stopaj usulü ile vergilendirilmektedir. Örn : gemiadamları ve spocular da uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.