Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.11.2019 10:02 (Üye) Soru : merhaba , 2020 yılından tutacağım defterlerin geçiş hadleri yayınlandımı ? 2020 defterleri belirlerken aşağıdaki verileri baz almalıyım 2019 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177): 1- Yıllık; - Alış tutarı 230.000 TL - Satış tutarı 320.000 TL 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 TL 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 TL

Cevap : 2020 yılına ilişkin defter hadleri açıklanmadı. Verdiğiniz Rakamlar 2019 rakamıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.