Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2019 15:26 (Üye) Soru : Taahhüt edilen Banka şubesi yenileme inşaatı 25.06.2018 de başlamış iş bitimi ve geçici kabul tarihi: 06.11.2018 olarak kayıtlıdır. İşveren 04.10.2018 son personel işten çıkmış 2018/10 dönemi için 3 çalışan 04.10.2018 işten çıkışı ile toplam 12 gün çalışma bildirimi yapılmıştır. 01.11.2018-06.11.2018 döneminde sigortalı çalışmaya ara verme bildirimi yapılmıştır. SGK Kurumu İlgili Banka yazısında iş bitim ve Geçici kabul tarihi 06.11.2018 olarak belirttiğinden 05.10.2018 - 31.10.2018 dönemi ve 01.11.2018 - 06.11.2018 dönemi için çalışan olduğuna istinaden işe giriş bildirimi ve APHB verilmediği gerekçesiyle İPC düzenlemiştir. 2018/10 dönemi için verilen aylık prim hizmet bildirimi ile 2018/11 dönemi için verilen sigortalı çalışmaya ara verme bildirimleri geçerli değil midir. İtiraz edebilir miyim. Saygılar.

Cevap : SGK tarafından Araştırma yapılırken, ihale konusu işlerde kesin kabulün ya da geçici kabulün noksansız yapıldığı, özel nitelikteki inşaat işyerlerinde de inşaatın bitirildiği tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır. İşin başlangıç tarihinden önce ve bitim tarihinden sonra Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazanç tutarları ile gün sayıları araştırma işleminde dikkate alınmaz. Ancak, aksine tespit yoksa iptali de yapılmaz. (2) Kurumda tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla beraber hiç işçilik bildirilmemiş işyerlerinde ya da gerekli görülen hâllerde işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarı, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tespit olunabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.