Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2019 15:05 (Üye) Soru : merhaba, 5 ortaklı a.ş.'de y.k. üyesi oldukları için 3500 tl net huzur hakkı ödemesi yaptığımız iki üye bu ay itibariyle y.k. üyeliğinden ayrıldılar (ortaklıkları devam ediyor.) firmada birim yöneticisi olarak devam edecekler. kendilerine yapacağımız ödemeleri nasıl yapmamız gerekir. vereceğiniz destek için peşinen teşekkür ederim.

Cevap : anonim ve limited şirket ortakları ile hisseli komandit şirketlerin komanditer ortaklarına, her çeşit hizmetleri karşılığında bu şirketlerden ödenen ücretlerin, GVK’nun 61.maddesi kapsamına giren birer ücret ödemesi olması sebebiyle vergi tevkifatına tâbi tutulması zorunlu ve gider yazılması mümkündür. Öyle ki, GVK’nun 61’inci maddesi, borçlar hukuku, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundaki anlamı ile aslında hizmet erbabı ücreti değil vekâlet ücreti sayılan yönetim kurulu ücretlerini dahî ücret saymak suretiyle GV tarifesi üzerinden vergi tevkifatına tâbi tutmuş ve GVK’nun 40’ncı maddesi ile bunlar hizmet erbabına ödenen ücret sayılarak ticarî kazançtan indirilecek gider kabul edilmişlerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.