Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2019 09:16 (Üye) Soru : Bir A.Ş.tutması gereken ve onaya tabi defterler içerisinde yer alan yönetim kurulu karar defterinde yeterli yaprak sayısı bulunması halinde takip eden dönemin ilk ayında ara tasdik yapılması suretiyle yeni mali dönemde kullanılabilir mi?Ayrıca yeterli yaprak sayısı bulunan ve ara tasdik yapılarak yeni mali dönemde kullanılmaya devam eden yönetim kurulu karar defterinin eski mali dönemi için kapanış tasdiki aranır mı?Ayrıca damga vergisi defterinde de yeterli yaprak sayısı mevcutsa o da aynı şekilde ara tasdik yapılarak yeni mali dönemde kullanılabilir mi?Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.

Cevap : sayın meslek mensubu odamızın web sayfasında defterleri açılış ara ve kapanış tasdikleri hakkında bilgilendirmeye yer verilmiştir, ayrıca konu hakkında birlikte çalıştığınız noterinizden de bilgi alınmasında da fayda olacağı değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.