Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.12.2019 12:10 (Üye) Soru : Merhaba 2018 yılında ücretleri asgari ücretin altına düşenler için agi yükseltilerek destek veriliyordu. 2019 yılında böyle bir destek çıktı mı? Asgari ücretin altına düşen ücretleri agiyi yükselterek asgari ücret düzeyine getirmeli miyiz? Teşekkürler.

Cevap : Asgari ücretin altında kalan ücretler için AGi artırılarak asgari ücret seviyesine çıkartılması için GVK da kalıcı değişiklik yapılmıştır.. 27 Mart 2018 tarih 30373 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile aşağıdaki düzenleme yapılarak asgari ücretliye AGİ desteği uygulaması sürekli hale getirilmiştir. MADDE 6- 193 sayılı Kanunun 32. maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.