Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2019 09:12 (Üye) Soru : Merhaba, benim sorum yurtdışı ortağın şirkete kredi sözleşmesiyle nakit olarak verdiği ve faiz de işlettiği (faiz tahakkukları üzerinden stopaj ve kdv 2 yapılmıştır) alacagından ihtiyari olarak vazgeçmesi sonucu borçlu şirket tarafından yapılacak işlemler ile ilgili. İşlemlere ait düzenlenen dokümanlar alacaklı tarafından düzenlenmiş alacaktan vazgeçme mektubu ve şirket bünyesinde alınan yönetim kurulu kararıdır. (Bu dokümanlar Maliye tarafından kanaat verici vesika kabul edilmediğinden VUK 324 kapsamına girmemektedir. Bize göre sulh yoluyla uzlaşmadır ancak özelgeler bu yönde verilmemiştir.) Sorum şu; 1- Borçlu şirket tarafından silinen bu borç gelir olarak kaydedilmektedir ve 3 yıl fonda bekletme kuralının aynı çerçevede geçersiz oldugunu düşünüyoruz. Bu anlamda gelir yazılan tutar üzerinden ayrıca kdv hesaplanması gerekir mi? (Nakit verilen borç faiziyle birlikte alınmaktan vazgeçildiğinde teslim veya teslim sayılan haller kapsamına girer mi? Veya bu silinen borç yurtdışından gelen ve kdv ye tabi olmadan kayıtlara alınan ticari faturalardan kaynaklansa yine de kdv hesaplanır mı?) 2- Borçlu şirkete yurtdışından gelen tek taraflı imzalı mektuba karşılık silinen borç üzerinden damga vergisi hesaplanması gerekir mi? (İcaptan sonra alınan yönetim kurulu kararı kabul sayılarak yapılan muhasebe kaydı damga vergisini doğurmuş olur mu?) Teşekkürler,

Cevap : 1-Gelir yazılan tutar üzerinden KDV hesaplanmayacağı görüşündeyiz.KDV konusuna girmemektedir. 2-Damga vergisi (1)sayılı tablodaki belirtilen "sulhname " kavramında dolayı Binde 8,25 oranında DV hesaplanacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.