Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2019 11:00 (Üye) Soru : Merhaba , Doğum izninde olan çalışana ücreti yatırılmaya devam edildiğinde SGK primi zorunlumu ...avans olarak ödeme yapıp , sonrasında mahsuplaşsak SGK primi ödemesek olur mu ?

Cevap : İşöiye ödenen nakit ve nakite ilişkin tüm ödemeler sgk primine tabidir. Doğum iznine çıkan işçiye işveren atıfet kabilinden ücret ödemek isterse çalışmamıştır kutucuğunu işaretleyip yapmış olduğu ücret ödemesinin primini ödemesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.