Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2019 12:05 (Üye) Soru : Üstadım. Sorum Mahkeme ödemeleri ile ilgili, Şirketimize ait Ticari Mahkeme süreci devam etmektedir. Avukatımıza Avans Ödemesi Yaptık.Onun karşılığında avukatımız Mahkeme Veznesine Gider Avansı Açıklaması yazan Tahsilat Makbuzu göndermiştir. 159-Avanslar Hesabı 1.000,00 yerine hangi hesap olabilir. 102-Bankalar 1.000,00 avukata verilen Avans 770-Mahkeme Masrafı 1.000 159-Avanslar Hesabı 1.000 (Tahsilat Makbuzu Kesmiş Mahkeme Açıklama Gider Avansı Yazıyor. Bilirkişilere Ödenecek Ücret Dendi. Ben bu makbuza istinaden gider kaydı yapabilirmiyim.

Cevap : Avansın giderleştirilmesi için Mahkeme veznesi tarafından avans kelimesi geçmeyen bir belgenin olması gerektiği görüşündeyiz. Neyin avansı ?
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.