Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2019 13:07 (Üye) Soru : Soru: Üstadım. Sorum Mahkeme ödemeleri ile ilgili, Şirketimize ait Ticari Mahkeme süreci devam etmektedir. Avukatımıza Avans Ödemesi Yaptık.Onun karşılığında avukatımız Mahkeme Veznesine Gider Avansı Açıklaması yazan Tahsilat Makbuzu göndermiştir. 159-Avanslar Hesabı 1.000,00 yerine hangi hesap olabilir. 102-Bankalar 1.000,00 avukata verilen Avans 770-Mahkeme Masrafı 1.000 159-Avanslar Hesabı 1.000 (Tahsilat Makbuzu Kesmiş Mahkeme Açıklama Gider Avansı Yazıyor. Bilirkişilere Ödenecek Ücret Dendi. Ben bu makbuza istinaden gider kaydı yapabilirmiyim. Cevap:Sayın, Avansın giderleştirilmesi için Mahkeme veznesi tarafından avans kelimesi geçmeyen bir belgenin olması gerektiği görüşündeyiz. Neyin avansı ? Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Bankadan gönderilen Avukatın hesabına bun u 195 - İş Avanslarına alıp. Daha sonrasında gelen Tahsilat Makbuzun işlerken 770-Mahkeme Harçları 195-İş Avansları Verilen Tahsilat Makbuzu(Diğer Avans) Yazıyor bu ödeme Bilirkişilere yapılmış ben bu durumda Ne alabilirim Avukatımdan Yoksa KKEG kaydımı yapayım.

Cevap : Mahkeme harcı ve bilirkişi ödemesi ise gider kayıt edilir. 195 hesap doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.