Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2019 09:18 (Üye) Soru : 2019 yılı için site/apartman yönetimi defteri tutacağım. kdv ve gelir vergisi mükellefiyeti bulunmadığından sadece stopaj ve ssk bildirgelerini onaylayacağım.bununla alakalı ismmmo sözleşme girmem gerekiyormu eğer girmem gerekiyorsa nasıl bir yol izleyeceğim şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap : Muhtasar ve Bildirge göndermek için TÜRMOB e- birlik sisteminden Sözleşme yapılmaz. GİB sisteminden ARACILIK sözleşmesi yapılması ve Hizmet bedeli için SM.Makbuzu düzenlenmesi yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.