Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2019 10:18 (Üye) Soru : Adi ortaklık firmamız mevcut. Firmamız Smmm hizmeti vermektedir. Oda nazarında ortaklar ayrı ayrı kendi hesaplarına sözleşme düzenleyebilir mi? Bunun için vergi dairesi nazarında kdv mükellefiyetlerinin açtırılması yeterli mi? Mevzuat ve kanun buna müsaade ediyor mu? Teşekkürler

Cevap : Adi ortaklık da KDV ve Muhtasar için Ayrı bir Vergi numarası ,Ortakların GV ve geçici vergi beyannamesi için ayrı ayrı mükellefiyet açılır.Defter beyan sisteminden tek e- sm Kazanç defteri tutulur.Ortaklık adına Tek SM.Makbuzu düzenlenir.Müşteriler ile Tek sözleşme yapılır.sözleşme ortakların biri tarafından imzalanması yeterlidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.