Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2019 11:32 (Üye) Soru : MÜKELLEFİM 2018 DE İSTEĞE BAĞLI OLARAK E- FATURAYA GEÇMİŞTİR.BUNA BAĞLI OLARAK SORU 1) 2020 DE, İLAVE OLARAK E ARŞİVE DE GEÇMEK ZORUNDA OLDUĞUNU BİLİYORUM DOĞRU MUDUR? SORU 2) E DEFTERE GEÇME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?VARSA NE ZAMAN GEÇMEK ZORUNDADIR? İLGİLİ BİRİM 1 HAFTA OLMASINA RAĞMEN CEVAP YAZMADIĞI İÇİN SİZE SORUYORUM.

Cevap : 1-01/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN E ARŞİV FATURA DA KULLANMAK ZORUNDADIR. 2)- 2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir. e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), Yukarıdaki hükme göre 2018 ve 2019 Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL yi geçen mükellefler 01/07/2020 Tarihinde zorunlu olarak e faturaya geçeceği için 01/01/2021 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorun dadır. (Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Md. 3.2.6. 1
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.