Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2019 19:31 (Üye) Soru : Sayın yetkili firmamızda lise stajyeri çalıştırmaktayız ve ücret ödemelerini Net asgari ücretin (AGİ HARİÇ) % 30 u olarak bankadan yapmaktayız. Yaptığımız ücret ödemesi ile ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır. Brüt ücret in içine mi işlemeliyiz yoksa ayrı bir hesap açıp (Örneğin ; Stajyer ücretleri) diye burada mı takip etmeliyiz. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder. Saygılar sunarım.

Cevap : Ücret ve Sosyal Güvenlik Madde 25 – işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Meslek Lisesi Veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Yapan Yükseköğretim Kurumları kapsamında yapılan staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri ödenmekte ve emeklilikle ilgili primler ödenmemektedir. Bu ücretlerin ayrı hesaplarda izlenmesi gerekmektedir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.