Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2019 13:19 (Üye) Soru : Sayın Üstadım, İşveren ve işçi anlaşmazlığı kapsamında mahkeme devam ederken İhtiyari uzlaşmaya girdik. Uzlaştık. Ve Mahkemeden işçi feragat etti. Uzlaşma metninde özetle; “ iş mahkemesine konu, kıdem tazminatı, fazla çalışma, bakiye ücret, ulusal bayram ve genel tatil, AGİ, yıllık ücretli izin, diğer hak ve alacaklar, karşılığında 42.500 TL’ye anlaşmaya varmışlardır?” “işçi şirket bünyesinde çalıştığı dönemde ücret ve hizmetlerinin gerçeğe uygun olarak SGK ya bildirildiğini, dolayısı ile işçi işverene ilişkisinden kaynaklanan hiçbir hak ve alacağının kalmadığını kabul ettiği, bu iş ilişkisinden kaynaklı hiçbir dava yoluna gitmeyeceğini beyan etmiştir.” Denilmektedir. İşçi 5 yıl çalışmış ve asgari ücret üzerinden maaş olmakta idi. 13.10.2019 tarihinde işten ayrıldı. Ekimde devamsızlık nedeni ile 0 gün bildirildi. Anlaşma tutarı 42.500,TL nin karşılığını kayıtlarda tahakkuk ettirebilmek amacı ile; SORU- Kıdemini asgari ücret yerine tavandan gösterebilir miyim? Kıdem tavanından gösterdiğim takdirde 31.500 gibi bir tutar çıkıyor. (damga var, stopaj sgk primi yok) Kalan kısmı için kıdem tavanından veya fazlasından ihbar tazminatı hesaplayabilir miyim? (kıdem tavanından ihbar hesapladığımda 9.500 TL tutuyor) (stopaj, damga var; prim yok) Kalan 1500 TL nasıl gösterebilirim. Yada 42 500 TL için sizin tahakkuk öneriniz nedir? Teşekkürler.

Cevap : İş mahkemesine konu olan başlıklarda anlaşma sağlandığı belirtilip kalem kalem sayılmaı olanlardan; Kıdem tazminatı Kıdem işçinin ücreti üzerinden hesaplanır. Bu da belge ve bildirime esastır. fazla çalışma, İşçinin fazla çalışma , bakiye ücret, ulusal bayram ve genel tatil, AGİ, yıllık ücretli izin gibi diğer alacaklarından hareketle 42.500 tl kademelendirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.