Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2019 11:05 (Üye) Soru : Merhaba 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. denilerek vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerde mi kaynakta kesilen g.v.stopaj uygulaması olacak.Makbuz kesilirken bu nasıl olacak. Bu kişiler stopajı nasıl ödeyecek.

Cevap : Kanun maddesinin Gerekçesinde aşağıdaki açılama yapılmıştır. " 193 sayılı Kanun'un 94'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapmakla yükümlü olanlar arasında olmak kaydıyla, karşı tarafa yükletilen vekalet ücreti üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı nın her durumda ödemeyi yapanlar tarafından yapılacağı, vekalet ücretinin avukatlara ödenmek üzere icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda da tevkifatın ödemeyi yapanlarca yapılması gerektiği belirtilmiştir.." Bu açıklamaya göre ; Vergi mükellefi olmayanlar 94.madde kapsamında olmadığı için GV stopajı olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.