Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2019 13:14 (Üye) Soru : Sanırım aşağıda yer alan soruyu eksik sordum. Soru: 2018 yılında gider pusulası ile bireyselden aldığımız bir aracın satışını yapıyoruz. Bu araç daha sonra kiralama firmasına kiraladığımız araçlardan. Ayrıca aracı zararına satıyoruz. Faturayı nasıl kesmeliyim? KDV oranı oranı kaç olmalı (Aracı kiralama faaliyetinde kullandığımız için değişen bir şey var mı)? Özel matraha dahil bir işlem var mı? Varsa zararına satışta yine ne yapılması gerekiyor? cevabınız: Satış dan kar veya zarar elde edilesi Gelir/Kurumlar vergisi konusudur. KDV uygulaması ile ilşkilendirilmez. .İkinci el araç alım satımı yapmayan mükellefler Özel matrah sistemi kullanılmaz. Araç kiralaması işi yapıyorsanız, düzenlenecek faturada % 18 KDV hesaplayacaksınız. Bilgilerinize rica olunur. Soruya ek bilgi: Ancak firmamız hem 2.el araç alım satımı, hem de araç kiralama işini biriarada yapmakta. Bu durumda faturayı nasıl kesmemiz gerekiyor?

Cevap : 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı teslimlerinde özel matrah uygulaması YALNIZCA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN UYGULANACAKTIR. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçların alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka Binek otolar için % 1 TİCARİ ARAÇLAR İÇİN % 18 KDV hesaplanır. Düzenlenecek faturada kdv uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ZARARINA SATIŞ KDV matrahı oluşmadığı için satış bedeli üzerinden kdv siz fatura düzenlenir.Bu satış KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilir..Diğer tarafından Firmanızın satın aldığı aracı neden zararına satış yapıldığının sorgulamasının maliyenin tarafından yapılacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.