Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2019 13:51 (Üye) Soru : Merhaba , Şirket çalışan elemanlarının barınması için bir mesken kiralanmış olup bu durumda ödediği kiranın stopajı olur mu? Vergi konusunda ne türlü işleme tabidir.

Cevap : Şirketinizin konutu gerçek kişilerden kiralaması karşılığı nakden veya hesaben yapacağı kira ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/5-a maddesi uyarınca % 20 oranında GV tevkifatı yapacaktır. Kiralanan konutların, personele tahsis edilmesi durumunda, kira tutarı “net ücret” olarak kabul edilecek ve netten brüte hesap yapılması suretiyle personelin ücretine eklenmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulacak. Personeli için konut kiralayan şirket, ödediği kira tutarını gider yazamayacak. Ancak personelin ücretine eklemek suretiyle vergilendirdiği ücretin tamamını gider yazmakla, kirayı da gider kaydetmiş olmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.