Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.12.2019 17:28 (Üye) Soru : Ana faaliyet konusu yurt içinde Rant e car işi yapan firmamız ayrıca küçük otobüslerle hava alanından aldığı turistleri otellerine, otellerden hava alanına veya başka bir noktaya transfer ediyor. Firma yoldaki denetimlerde ceza yememek için Kültür ve turizm Bakanlığı A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi edindi. Bu firma Turizm payı kesintisi yaparak ödemekle yükümlü mü? Yükümlüyse vergi oranı nedir? Bu vergiyi faturalarına ilave ederek mi hesaplayacaktır? Bu hususla ilgili görüşünüz nedir? Saygılarımla,...

Cevap : Bahsettiğiniz mükellef,Seyahat acentesi (1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında Bakanlıktan seyahat acentası belgesi alan işletmelerinden) (münferit uçak bileti satışları hariç) elde ettikleri NET GELİRİ Üzerinden verecekleri Turizm payı beyannamesi ile ON BİNDE YEDİ BUÇUK Oranında Turizm payı hesaplanır. Net Satışlar Genel tebliğ de;Turizm payı ödeme yükümlülüğü bulunanların bu payın hesabında dikkate alınacak işletmelerindeki esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında aldıkları veya tahakkuk ettirdikleri toplam değerler ile bunlarla ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları gibi hasılat kalemlerine ait değerler toplamından, satış iskontoları ve iadeleri ile bu satışlar ile ilgili diğer indirimlerin (ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan olumsuz kur farkları gibi) düşülmesi sonucu bulunan tutarı olarak tanımlanmıştır. Turizm payı faturada gösterilmez. Ödenen turizm paylarının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. (7183 SK Md 6-(4) )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.