Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.12.2019 10:18 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, 7194 sayılı kanunda 01.01.2020 den geçerli olmak üzere G.V'nin. 193/40/5 maddesine göre "Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70'i indirilebilir." ibaresine yer verildi. Burada 2020 ve sonrası kazançlara uygulanmak üzere olan kanun,Belge tarihi dememekte giderden bahsetmekte bu durumda 01.01.2020 tarihinden önce alınmış olan gideri 01.01.2020 tarihi sonrasına sarkan mesela:amortisman ve sigorta giderleri gibi...buna göre geçmişten gelen 2020 yılına sarkan giderlerindemi %70si gider %30 KKEG yapılacak. iyi çalışmalar.

Cevap : Gider kısıtlaması(Binek araçların amortisman gideri hariç) için Aracın alış tarihi dikkate alınmaz. Gider oluşum tarihi dikkate alınır.Kısıtlama 01/01/2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.Sigorta gideri için kısıtlaması uygulanır. Ancak önceden alınan Binek araçlara amortisman içinde kısıtlaması yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.