Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.12.2019 09:11 (Üye) Soru : Yeni çıkan torba yasa kapsamında 2020 yılında alınacak binek otoların muhasebe kaydı nasıl olacak? örneğin 600.000 TL tutarlı bir araç alındığında 115.000 TL gider geri kalan 485.000 TL araç maliyetine atılıp araç maliyetine atılan tutarın 135.000 TL lik kısmı için amortisman ayıracağız. ileride satış yapıldığında (amortisman ayırma tamamlandı olarak düşünelim) diyelim ki yine 600.000 TL ye satıldı (kdv %1 işlem dışı bıraktım) 120 - 600.000 (B) 257 - 135.000 TL (B) , 254 - 485.000 (A) , 679 - 250.000 tl (A) bu işlem doğru mudur? ayrıca 2020 den önce alınan araçların amortisman işlemlerinde herhangi bir kısıtlama olmayacak değil mi? Teşekkürler

Cevap : 600.000 TL toplamın içindeki ÖTV ve KDV nin 115.000 TL kısmı Gider yazılır.Gider yazılmayan ÖTV ve KDV KKEG olarak kayıtlara alınır.(Binek otolarda KDV indirilmez) Vergiler (kdv,ötv) hariç 250.000 TL lık kısımdan amortisman itfa olunur.2020 den önce alınan Binek otolar için amortisman ayrımı aynen devam edilir.Kısıtlama olamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.