Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2019 10:21 (Üye) Soru : Merhaba, nakliye işi ile iştigal eden mükellefimizin 2018 yılı toplam hasılatı 163.099,50 TL idi.. 2019 yılında bilanço usulüne göre defter tasdiği yapıp 1. sınıfa geçişini yaptık. 2019 yılı hasılat tutarı ise maksimum 80.000 TL olacak. 2019 yılı için açıklanan 1. sınıftan 2. sınıfa geçmek için dikkate alınacak had tutarı 120.000 TL idi.. 2020 yılı için dikkate alınacak had tutarı bu rakamın da üzerinde olacaktır. Bizim 2019 hasılat tutarımız en son açıklanmış olan haddin yüzde 20sinden daha aşağıda kalıyor. Vuk 179'da "Bir hesap döneminin iş hacmi VUK. 177. Maddesine göre belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler." denmektedir. Bu itibarla 2019 yılı ciromuz 80.000 TL bandında kaldığı zaman 2020 yılı için yeniden işletme hesabına göre defter tutmaya başlayabilir miyiz?

Cevap : İşletme defterine geçiş yapabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.