Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2019 10:28 (Üye) Soru : Sayın İlgili, 193 Sayılı gelir vergisi kanunun 32 maddesine göre Asgari geçim indirim hakkı getirilmiştir. Bu madde de Çocuk için alınan Asgari geçim indirimi faydalanmasında "İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları" için uygulanır yazmaktadır. Asgari geçim indiriminden Mükellefin 25 yaşını doldurmamış Erkek çocuğu evlenmiş ise Bu çocuk için Asgari geçim indiriminden faydalanabilir mi? Bu konuda kanun maddesi veya özelge var mı? Teşekkürler.

Cevap : 18-25 aralığında olan ve üniversitede okuyan çocuk için agi den yararlanılır.Üniversitede okumuyor ise yararlanılmaz. Kanun maddesini siz zaten yazmışsınız GVK 32 ve 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.