Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2019 11:03 (Üye) Soru : Merhabalar.Anonim şirket yönetim k. üyesi aynı zamanda başka bir firmada 4/A statüsünde çalışıyor.Diğeri ise bağkurlu.Huzur hakkı ödemesi yaparsak her ikisi için de sgk'ya prim ödenmeli mi?Her ikisinin de iş akdi yoktur.Ödenmemelidir diye düşünüyorum.Ne dersiniz? Teşekkürler.

Cevap : Huzur hakkı, düzenli olarak toplantılara iştiraki sağlamak ve toplantı yapmayı teşvik etmek üzere yönetim kurulu üyelerine toplantı başına ödenen bir mali haktır. Huzur hakkının ödenmesi ya esas sözleşmeye hüküm konulmakla ya da genel kurulda görüşülerek karara bağlanmakla mümkündür. Huzur hakkının SGK primine tabi olup olmadığı hususu, yönetim kurulu üyesinin 4-1/a kapsamın ya da 4-1/b kapsamında olup olmadığına göre farklılık arz edecektir. Yönetim kurulu üyesi, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında sigortalılığı devam ediyorsa bu kimselerin elde ettikleri huzur hakkı ücret özelliği taşıdığı dikkate alınarak prime tabi tutulması gerekirken, 4-1/b kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı adı altında kendilerine yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir. Genel anlamda yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar ile şirket arasındaki ilişki hizmet akdine bağlı bir işçi işveren ilişkisinden doğmadığından, 4/a kapsamında sigorta primine tabi tutulmamaktadır. Bu nedenle de anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 4/b kapsamında sigortalı sayılmışlardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.