Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2019 10:57 (Üye) Soru : Merhaba Hurda alım satımı faaliyetiyle iştigal eden ve işletme hesabına göre defter tutan mükellef, sahibi olduğu ve kiraya verdiği işyerinden de kira geliri elde etmektedir. Bu geliri faturalandırmaktadır. Sorum şu; faturasını kestiği bu işyeri kira geliri yıl sonunda defter tutma hadlerini belirlemek açısından gayri safi iş hasılatı olarak mı değerlendirilir. Yoksa norma hasılat olarak mı? Teşekkürler

Cevap : Bahsettiğiniz G.menkul İşletmeye ye kayıtlı mı ? yoksa mükellefin özel mülki yetimidir. Mükellefin özel mülkiyeti ise elde edilen kazanç GMSİ olur.İşletmeye kayıtlı ise ticari kazanç olur. Elde edile ticari kazanç ise hasılat olarak dikkate alınır.Defter tutma yönünden VUK 177/3. fıkradaki hesaplama yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.