Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2019 11:54 (Üye) Soru : Merhaba bugün sorduğum soruya verdiğiniz cevaba binaen devamı olarak, işletme hesabı mükellefi, mükellefiyet öncesinden sahip olduğu işyerine, mükellefiyet tesis ettirdikten sonra kira geliri için fatura kesmeye başlamış. kiraya verilen işyeri mükellefin aktifine kayıtlı değil. Ancak kiracı, müşterimiz o zaman mükellefiyet açtırınca "fatura kesmek zorundasın" diye fatura kestirmiş. Şu an ki mükellefimin o zaman ki müşaviri de durumu onaylayarak fatura kesmeye devam edegelmiş. Bu durumlara binaen sorum şu ; 1. şirketin aktifine kayıtlı olmayan lakin fatura kesilen kira geliri GMSİ tabi midir? 2. Bu durumda GMSİ tabi değilse gayri safi iş hasılatı olarak mı değerlendirilir?

Cevap : Fatura kesilmesi yanlıştır.Elde edilen gelir GMSİ iş yeri kira geliridir.Kira ödemesi yapacak kiracı %20 GV stopajı yapacaktır.İşletmenin geliri olmayan unsur Defter tutma hadin de dikkate alınmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.