Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2019 11:38 (Üye) Soru : 29 yaş altı geç girişimci bağ-kur destek primi alan basit usul mükellefim nevi değişikliği yapılıp işletme hesabına geçerse bağ-kur destek primini almaya devam eder mi?Teşekkürler

Cevap : Bu destekten kimler yararlanabilir ; 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmak. Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak. Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak. Ticari veya Serbest meslek faaliyeti sebebiyle adına ilk defa bir mükellefiyet açılmış olması. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak. Genelge de nevi değişikliğine ilişkin bir açıklama bulunmamakla birlikte kişinin sigortalılığının sonlanması sözkonusu olmadığından desteğiniz devam etmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.