Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.12.2019 14:22 (Üye) Soru : Limited şirketimize sermaye artırımı yapacağız.Stok affı kapsamında 525 hesapta kayda alınan emtia hesabını sermayeye ilave etmek istiyoruz.Bu işlemin tescili için ticaret odası Mali müşavir tespit raporu istiyor.Nasıl bir rapor yazmalıyız.Şablonu örneği var mıdır?Yardımlarınızı rica ediyoruz.

Cevap : Bazı konular hakkındaki Örnek raporlar web sayfamızda mevcut, Raporda en önemli işlem bu stok aflarının tespitlerine yer verilmesi ve sermaye artışında kullanılabileceğine ilişkin tespitinizdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.