Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.12.2019 10:00 (Üye) Soru : Finansal kiralama ile veya diğer yollar ile alınan binek araçlar için amortisman ve ötv - kdv kanunda belirtilen hadler aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebe kaydı yapılacak olursa binek araç sattığımız zaman çıkacak fark gelir olacak her iki şekilde gelir bazında matrahı arttıracak mükerrer işlem olmaz mı nasıl bir yol izlenmeliyiz bununla ilgili kanun çok açık değil 2019 yılında uzun vadeli finansal kiralama yoluyla alınan binek araçlar için tarafımıza 01.01.2020 sonra kesilecek faturalar içinde kanun geçerli olacak mı 2.el araçlarda 250.000 TL sınırı var bu sınırı aşan kısımda kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak

Cevap : Ticari kazanç/ mali kazanç kavramlarını irdelemeniz gerekir. KKEG Ticari kazancın hesaplanmasında GİDER olarak Kayıtlara alınmakta, Vergi matrahının tespitin de ise matraha İlave edilmektedir. Gelir ve gider karşılaştırılmasın da Nötürleşmektedir. Mükerer vergi olmaz.Binek aracın satışında ise Ayrılan amortisman dikkate alınarak Kar veya zarar çıkar.Kiralama uzun vadeli de yapılsa 01/01/2020 tarihinden itibaren gider kısıtlaması uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.