Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2019 13:57 (Üye) Soru : Merhaba, Ücret ödemelerinin bankadan yapılmasına ilişkin düzenleme ile ilgili olarak; 1- Personele Altın verilmesi, 2- Mal, Emtia gibi taşınırın, ücret olarak, ayni ücret ödemesi şeklinde verilmesi halinde, ÜCRETLERİN BANKADAN ÖDENME ZORUNLULUĞU İHLAL edilmiş sayılır ve ceza muhatabı olunur mu? Teşekkür ederim

Cevap : Spek dahil olan ve olmayan kazançlar 5510 sayılı kanun ve Sosyal Sigortalar işlemleri yönetmeliğinde sayılmıştır. Bu itibarla; 5510 Sayılı Kanun uygulamasına göre altın yardımlarının sigorta primine dahil edilip edilmeyeceği hususunda öncelikle bu altın yardımlarının ne amaçla verildiği önemlidir. Altının günlük değeri vardır ve piyasada nakde çevrilebilmektedir. Sosyal ve ticari amaçla kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle altın yardımlarının, sigorta primine esas kazanç tutarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla altın yardımları bir nakdi ödeme aracı olarak kabul edilmelidir. Ancak doğum ve evlenme gibi nedenlerle verilen altınlar bu kural dışındadır. 5510 Sayılı Kanun hükmünde göre, doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançtan muaf tutulmuştur. Bu günler için verilen altın yardımları sigorta primine tabi tutulmayacaktır. Diğer bir deyişle, doğum ve evlenme gibi nedenlerle verilen altınlar için SGK primi kesilmeyecektir. Doğum ve evlenme dışında verilen altın hediyeleri içinse durum farklıdır. İşyerinde bayram, yılbaşı, özel günler ve belirli hizmet yılının tamamlanması gibi nedenlerle altın yardımları verilmektedir. Bu amaçlar dahilinde verilen altın yardımları, 5510 Sayılı Kanun’da özel olarak sayılmadığından sigorta primine tabi tutulacaktır. Doğum ve evlenme gibi nedenler dışında verilen altın hediyelerinde sigorta primine tabi tutulacak miktar Merkez Bankası satış fiyatlarına göre belirlenecektir. Altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktar, sigorta primine esas kazanç tutarına dâhil edilecektir. Ayni olarak yapılan ödemeler ise spek na tabi olmayan kazançlardır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.