Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2019 14:45 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER ; 31.12.2019 tarihi itibari ile kapanışı olacak işyerinde çalışmakta olan personelin ocak/2020 dönemine sarkan istirahat raporu bulunmaktadır. 1-)personelin 31.12.2019 tarihinde çıkışını yaptığımız zaman hangi tarihe kadar olan istirahat ödemesini alabilir. 2-)işçinin ocak/2020 döneminde istirahat uzatılması durumunda yeni alacağı raporla ilgili ödeme alabilirmi? iyi günler

Cevap : 4/1-a (SSK) kapsamında çalışan işçinin, işten çıkması veya çıkarılması nedeniyle sigorta çıkışının verilmesi halinde, 5510 sayılı Kanunun Sigortalılığın sona ermesi başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık; – İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini, – Diğer hallerde hizmet akdinin sona erdiği, yani sigortalı işten ayrılış bildirgesinde işçinin işten ayrılış tarihi olarak belirtilen tarihi, takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır. Dolayısıyla bu durumdaki işçiler, sigorta çıkış tarihinden sonraki 9 gün süreyle daha sigortalı sayılırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.