Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2019 11:37 (Üye) Soru : Merhaba, Halen doktorların vuk 379 a göre kullandığı hekimpos cihazları 509 a göre kullanılmaya devam edebilir mi? 509 no.lu tebliğin 5.4 bölümünde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz bilgi fişinin kullanılması gerektiği belirtilmiş. https://imgyukle.com/i/RM9jXc ayrıca https://www.muhasebeweb.com/pratik-bilgiler/e-Fatura-e-Belge-Gecis-surecinde-Soru-ve-Cevaplar-182/ adresinde de hekim pos cihazlarının artık kullanılmayacağı yazılmış. artık 379 a göre kullanılan pos cihazları 01.06.2019 tarihinden itibaren kullanılmayacak mı?

Cevap : AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN OLASI HALİNDE POS KULLANILMAZ.ŞARTLAR YOK SA ÖZEL DONANIMLI POS KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ. VUK 509 SAYILI GN.TB İLGİLİ BÖLÜMÜ : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426) kapsamında onaylanan YN ÖKC'lerden e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişinin, düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi nüshası da e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer. Bu durum e-Serbest Meslek Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerden (diş hekimleri ile veteriner hekimler dâhil), e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına olarak dâhil olanların, banka veya kredi kartı ile yapacakları tahsilatlara ilişkin düzenlenecek ÖKC Bilgi Fişi (e-SMM Bilgi Fişi)'nde yer alan banka işlem bilgilerine (işyeri no, terminal no, tahsilatta kullanılan banka veya kredi kartı numarasının son dört rakamı, kart sahibinin adı soyadı, tahsilat tutarı, onay kodu) e-Serbest Meslek Makbuzu üzerinde yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin de müşteriye verilmesi koşuluyla, EFT-POS özellikli YN ÖKC'lerin de 5/1/2008 tarihli ve 26747 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:379) ile 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)'nde belirtilen POS (fiziki ve/veya sanal) cihazı yerine kullanılması mümkün olup EFT-POS özellikli YN ÖKC'den düzenlenen bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.