Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2019 14:25 (Üye) Soru : Merhaba, Alkollü restoranda hali hazırda sgk lı mesul müdür çalıştırılmakta ancak mesul müdür hizmetini dışarıdan danışmanlık şeklinde alınmak isteniyor, bu mümkün müdür ? Teşekkürler

Cevap : Dolayısı ile işveren vekili atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile işveren vekili ile imzalanacak sözleşmede mutlaka a. İşveren vekilinin iş güvenliği hakkında alınacak tedbirler açısından harcama yetkisine sahip olmasına, b. İşveren vekiline harcama yetkisi verilmemekle birlikte işveren vekilinin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından tedbir alınması için getireceği proje maliyetlerinin uygulamaya konacağına ilişkin ifadelerin mevcudiyetine, c. İşveren vekiline işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması noktasında işçi alma veya işçi çıkarma yetkileri verilmesine, d. İşveren vekiline devredilen yetkilerin nelerden ibaret olduğunun açık seçik belli olması e. İşveren vekiline iş bu görevinin karşılığı olarak belli bir ücret ödenmesi hususlarına dikkat edilmesi işveren menfaati açısından gereklilik arz etmektedir. Belirtilen sorumluluklar dışardan danışmanlık yoluyla sağlanabileceği düşünülüyor ise SGK tarafında yapılacak işlemin herhangi sakıncası bulunmamaktadır. Ancak sorunun konusunun TTK olması sebebiyle sorunuzun TTK birimimize iletilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.