Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2019 13:56 (Üye) Soru : Merhaba, İstanbul Merkezli bir A.Ş firmasının Şehir Dışında ikamet eden ve çalışacak satış personeli için, sgk bildirimlerini ilgili şehirde SGK şube açarak bu şube sicili üzerinden beyan etmeli miyiz? merkezden sgk primi beyan edilmesinde sakınca var mıdır? bu işlem internet üzerinden yapılabilir mi? bunun için tescil ve ilana gerek duyulmakta mıdır? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap : İşçi Şirket merkezinde çalışacak ise ya da şirket merkezine bağlı farklı farklı illerde satış yapacak ise kimlik bildirimi ile merkede sgk 4a sigortalı bildirimi yapılabilir. İşçi ikametgahının bulunduğu yerde istihdam edilecek ise çalışılan yerin SGK nda şube açılmalıdır. Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 120; GEREKLİ EVRAKLAR 1) Şirket Merkezinin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğünden alınacak belgeler; a) Varsa değişiklikleriyle beraber, şirket sözleşmesinin onaylı bir örneği(1 asıl -1 fotokopi) b) Merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı onaylı sicil gazetesi ( 1asıl – 1 fotokopi) c) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş izin yazısı (1 adet asıl – 1 adet fotokopi) 2) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi 3) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi 4) Şube müdürü/müdürlerinin 2 şer adet fotoğrafları 5) Şube müdürü/müdürlerinin şube unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet asıl - 1 adet fotokopi). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.) 6) Şube açılışına ilişkin; noter onaylı Yönetim Kurulu Şube Açılışı Kararı (1 adet asıl - 2 adet fotokopi) 7) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.