Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2019 09:42 (Üye) Soru : merhaba. 1- sigorta firmalarının müşterilerine poliçe iptali için düzenlediği "sigorta komisyon gider belgesi" muhasebe kaydı nasıl yapılır? 2-Vergi mükellefi olan arsa sahibinin arsasına kat karşılığı inşaat yapılsa, arsa sahibi arsa için nasıl fatura düzenler. Müteahhit de daireleri için %1 den kdv li fatura kesecektir? 3-Ltd. şirketinin şahsına ait aracı, şirkete kiralama durumu nasıl yapılır?

Cevap : 1-Belge karşı tarafa verilmiş ise; karşı taraf (müşteri ) KDV siz iade faturası düzenler . 2-Arsa sahibi % 18 KDV fatura düzenler . Müteahhit ise : Yapı ruhsatı 1.1.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde %8, b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18, c) Dolayısıyla yukarıdaki belirlemelerin dışında kalan; 1. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almayan, 2. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler (kentsel dönüşüm alanları) ile riskli yapıların bulunduğu yerlerden olan, 3. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da, arsa birim m2 vergi değeri Bin Türk Lirasının altında kalan, konutlar için %1 olarak, uygulanacaktır. 21.03.2019 tarih ve 30721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2019 tarihine geçerli olmak üzere konut teslimlerinde katma değer vergisi oranına ilişkin olarak yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdadır. Yukarıdaki ayrımlarda yer verilen hususlar dikkate alınmaksızın % 18 katma değer vergisi oranına tabi konutların ve işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) , 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde % 8 vergi oranı uygulanacaktır. Buna göre, yukarıdaki ayırımlarda yer verilen %18 KDV oranına tabi konutların ve işyerlerinin 31.12.2019 tarihine kadar teslimlerinde katma değer vergisi oranı geçici olarak %8 olarak uygulanacaktır. Dolayısıyla 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarihte herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde) Türkiye’de yapılacak olan konut ve işyeri satışlarında %18 oranında kdv uygulanmayacaktır. 3-Aracını kiraya veren kişinin elde ettiği kira geliri GMSİ olup Kiracı ödenen kira bedelinde % 20 GV stopajı yapacak Kira geliri GVK 86. maddedeki koşullara göre Yıllık GV beyannamesi ile beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.