Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2019 11:55 (Üye) Soru : Daha önce sorduğum soru ile gerçekten ilgisi olmayan bir yanıt yazıldı. Sanırım bir yanlış anlaşılma var. SGK GENELGESİ nin açıkça düzenlediği konuyu sormuyorum. SGK PRİMİNİ SORMUYORUM. SORUMU TEKRAR AŞAĞIDA YAZIYORUM. YANIT ALABİLİRSEM MEMNUN OLURUM. ---------------- Soru: Merhaba, Ücret ödemelerinin bankadan yapılmasına ilişkin düzenleme ile ilgili olarak; 1- Personele Altın verilmesi, 2- Mal, Emtia gibi taşınırın, ücret olarak, ayni ücret ödemesi şeklinde verilmesi halinde, ÜCRETLERİN BANKADAN ÖDENME ZORUNLULUĞU İHLAL edilmiş sayılır ve ceza muhatabı olunur mu? YANİ MAL, TAŞINIR, AYIN ÜCRET ÖDEMESİ YASAK MI? Teşekkür ederim Cevap:Sayın, Spek dahil olan ve olmayan kazançlar 5510 sayılı kanun ve Sosyal Sigortalar işlemleri yönetmeliğinde sayılmıştır. Bu itibarla; 5510 Sayılı Kanun uygulamasına göre altın yardımlarının sigorta primine dahil edilip edilmeyeceği hususunda öncelikle bu altın yardımlarının ne amaçla verildiği önemlidir. Altının günlük değeri vardır ve piyasada nakde çevrilebilmektedir. Sosyal ve ticari amaçla kullanılabilecek bir ödeme aracı olması nedeniyle altın yardımlarının, sigorta primine esas kazanç tutarına dâhil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla altın yardımları bir nakdi ödeme aracı olarak kabul edilmelidir. Ancak doğum ve evlenme gibi nedenlerle verilen altınlar bu kural dışındadır. 5510 Sayılı Kanun hükmünde göre, doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançtan muaf tutulmuştur. Bu günler için verilen altın yardımları sigorta primine tabi tutulmayacaktır. Diğer bir deyişle, doğum ve evlenme gibi nedenlerle verilen altınlar için SGK primi kesilmeyecektir. Doğum ve evlenme dışında verilen altın hediyeleri içinse durum farklıdır. İşyerinde bayram, yılbaşı, özel günler ve belirli hizmet yılının tamamlanması gibi nedenlerle altın yardımları verilmektedir. Bu amaçlar dahilinde verilen altın yardımları, 5510 Sayılı Kanun'da özel olarak sayılmadığından sigorta primine tabi tutulacaktır. Doğum ve evlenme gibi nedenler dışında verilen altın hediyelerinde sigorta primine tabi tutulacak miktar Merkez Bankası satış fiyatlarına göre belirlenecektir. Altının verildiği ayın son günündeki Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplanacak miktar, sigorta primine esas kazanç tutarına dâhil edilecektir. Ayni olarak yapılan ödemeler ise spek na tabi olmayan kazançlardır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap : ( SGK GENELGESİ nin açıkça düzenlediği konuyu sormuyorum. ) Evet sorunuzdaki altın cevapta iki türlü tanımlandığını anlatıyor SGK genelgesinde; tanımlardan birincisine giriyor ise evet SPEK var ve Banka ödemesi ihlaline girer. ve de (SGK PRİMİNİ SORMUYORUM. ) ikinci tanım ve ikinci sorunuz SPEK dahil değil ve (SORUMU TEKRAR AŞAĞIDA YAZIYORUM. YANIT ALABİLİRSEM MEMNUN OLURUM.) SPEK a dahil olmadığı için bankadan ödeme ihlaline girmez. Genelge ve prim kazancı Bankadan ödemenin konusunu oluşturur. Bir kazanç prime tabi ise ücrettir ve bankadan ödemenin konusunu oluşturur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.