Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2019 11:47 (Üye) Soru : MERHABALAR. BİR İŞYERİMİZDE 2018 YILI ORTALAMA İŞÇİ SAYIMIZ :36 KİŞİ 2019-EYLÜLDE ÇALIŞAN SAYIMIZ:44 KİŞİ 3 KİŞİ 17103 TEN FAYDALANDI 2019-EKİMDE ÇALIŞAN SAYIMIZ:47 KİŞİ İDİ,6 KİŞİ 17103 TEN FAYDALANDI 2019-11.AY DA ÇALIŞAN SAYIMIZ 44 OLDU,17103 TEN 6 KİŞİ İÇİN DE FAYDALANMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİZ BİR DE KASIM-2019 DA YENİ GİREN 3 KİŞİ İÇİN DE 17103 TEN FAYDALANABİLİR MİYİZ TEŞEKKÜRLER

Cevap : Sigortalının İşe Alındığı Yıldan Bir Önceki Takvim Yılında İşyerinden SGK’ ya Bildirilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Veya Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Kayıtlı Sigortalı Sayısının Ortalamasına İlave Olarak Çalıştırılması, Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında SGK’ ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı yılda SGK’ ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir. SGK’ ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK’ ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.