Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.12.2019 14:49 (Üye) Soru : Yeni kurmuş olduğumuz limited şirket bulunduğu yere kira ödemesi yapmayacak. Bundan dolayı muhtasarda beyanda bulunmayacağız. Mevzuata aykırı bir durum var mı?

Cevap : Kira ödemesi yoksa GV stopajı da olmaz.GV K 94. maddede belirtilen Başka ödemelerden dolayı (örneğin SMMM stopajı ) muhtasar beyanname verilmesi gerekir.Kira alamayan Mal sahibi Emsal bedelden Kira beyanında(GMSİ) bulunması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.