Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.12.2019 11:34 (Üye) Soru : Merhaba, İkinci sınıf alım satım işi ile uğraşan tüccarın 2018 yılı alışlar toplamı;75.000 ve 2019 yılı alışlar toplamı;287.000'dir.Yeniden değerleme oranı 22,58 dikkate alınarak hesaplama yapılırsa yeni alış haddi 280.000 olacaktır.VUK md.180'e göre hesaplama yapılırsa 336.000'i aşarsa mı sınıf değiştirecektir?Yahut bu verilerle 2020 yılında ikinciden birinciye geçmesi zorunlu olur mu? Alışların hesabında giderler(kırtasiye,yakıt vb.) dikkate alınır mı?Teşekkür ederim.

Cevap : Alış ve satışlarda ATİK ler dışındaki mal, malzeme ,genel giderler unsurları dikkate alınır. 2020 yılına ait hadler henüz açıklanmadı.2019 yılı değerlerinin YD oranınca artırılacağı zorunluluk yok.Geçmiş yıllarda hiç artırım da yapılmıştır.Beklemeniz gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.