Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2019 16:00 (Üye) Soru : Sayın danışman su soruları cevaplarsanız sevinirim. 1.27103 teşvikten çalışanın 1.ay sonra işten çıkışı yapılırsa ileride sorun çıkar mı 2.6111 sayılı kanun teşviğinden 24 ay yararlanan yabancının çalışma izinini bitmeden uzatılması teşviği bozar mı 3.bes ödemesi yapmamanın cezası nedir? 4.maaşları bankadan ödemesek cezası nedir yada yıl sonunda toplu ödesek olur mu yada farklı günlerde parça parça ödesek sıkıntı olur mu 5.17 yaşında işe alınacak genç işçinin işe alınma şartları nelerdir ve 27103 kanundan yararlanır mı

Cevap : 1. Genelgede hangi işten çıkış hallerinde destekten yararlanmanın mümkün olmayacağı belirtilmiştir: Bu haller ve işten çıkış kodları şöyle; 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 15 Toplu işçi çıkarma 17 İşyerinin kapanması 19 Mevsim bitimi 20 Kampanya bitimi 22 Diğer nedenler 25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 2. Yabancı işçinin çalışma izninin uzatılmasında arada boşluk yoksa kalan süre için teşvik devam edecektir. 3. İşçi başına 100 TL Yönetmelik kapsamında çalı?anlarını sisteme dâhil etmesi gereken i?verenlerin, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, T.C. Aile, Çalı?ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, i?verene bir çalı?an için, ilgili çalı?anın sisteme dâhil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. 4.Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabından ödenmemesinin cezası %23,73 yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle 2019 yılı için 236 TL olmuştur. 5. Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini sağlamak, öğrenimlerini devam ettirebilmeleri ve ekonomik istismarlarını önlemek için çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ayrıca düzenlenmiştir. Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır. İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz.Çocuk ve genç işçileri; * çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, * yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar. Yapılan bu yeni düzenlemeler ile 5510 ve 4447 sayılı Kanunlara göre özel sektör işverenlerine getirilmiş olan yeni istihdam prim teşviki ve desteklerin neler olduğu ile 6111 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre prim teşvik ve indirimlerden yararlanması gerektiği halde 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlerde yararlanamamış olan işverenlerin 31.05.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kanuni faizi ile birlikte işverene hesaplanarak borcuna mahsup edilmesi veya iade edilmesi ve ilave istihdam için 12 ay, genç işçi çalıştıracak olan işverenlerin ise 18 ay süreyle prim ödememe avantajından yararlanmaları için gerekli şartların neler olduğu, bu makalenin konusu olacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.