Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2019 16:31 (Üye) Soru : Merhabalar, bir çalışanımız Temmuz ayında iş kazası geçirdi, tedavisi tamamlandıktan sonra 3 ay istirahat ve 3 aylık istirahatinin bitiminde de heyet kararı ile aylık olarak raporları devam etmektedir. Sormak istediğim hususlar ise, iş kazası veya hastalık nedeni ile bir işçiye ne kadar süre ile rapor verilebilir, yani kurum hangi noktada artık o işçinin çalışamayacağına veya çalışma gücü kaybı olduğuna karar verir, diğer bir husus ise bu durumdaki bir işçinin iş akdi 25.maddeye göre feshedilebilir mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler, iyi seneler...

Cevap : Tarafınıza gelen raporda istirahate ilişkin tüm veriler kayıtlıdır. Çalışanın kaza geçirmesi, hastalanması gibi sağlık sorununa neden olan durumlarda, doktor tarafından çalışana istirahat raporu verilebilmektedir. İş görmezlik belgesi olarak tanımlanan bu belgede görülen iş görmeme sürelerinde işveren işçiyi çalıştıramaz. İşyeri hekimi ve aile hekimi dışındaki doktorlara muayene olunması durumunda ise, aile hekiminde olduğu gibi tek hekim tek seferde en fazla 10 gün rapor verebilmektedir. Ek olarak Tek Hekim yılda en fazla 40 gün rapor yazabilmektedir. Tek bir hekimin bir işçiye yıl içerisinde verdiği iş göremezlik raporu 40 günü aşmışsa, SGK 40 günü aşan rapor için işçiye işgöremezlik ödeneği ödemeyecektir. Çalışanın daha ciddi ya da iyileşme süreci uzun sağlık sorunları oluşmuşsa, aile hekimi ya da tek hekimin verdiği raporlar yeterli gelmeyebilir. Bu durumda daha uzun süreli rapor olabilmek için birden fazla hekimin onayı gerekmektedir. Bu raporlar ise heyet raporlarıdır. Heyet raporları en fazla 6 ay süresince olup hayati durumların söz konusu olmasında bu süreç uzatılabilmektedir. Normal şartlarda aralıksız uzun süreli (Sağlık Kurulu aracılığıyla) istirahat raporu almış işçi, raporlu iken işten atılamaz ama rapor süresi 4857/17. maddeye göre verilecek ihbar öneli süresini altı hafta aşmışsa bu durumda sadece Kıdem Tazminatı ödenerek, 4857/25. madde gereğince işverence derhal işten çıkarılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.