Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2019 16:35 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Hangi durumlarda ortak olduğunuz Ltd şirketinde sigortalı olabilirsiniz? Teşekkürler

Cevap : Kişilerin ortağı bulunduğu şirkette sigortalı olmaları mümkün değildir. Ancak Bir kişinin hem hizmet akdine tabi olarak çalışması yani 4/1-a (SSK) sigortalılığı hem de bağımsız çalışmasından dolayı 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında çalışması aynı anda söz konusu ise 01.03.2011 tarihinden önce "Önce başlayan sigortalılığın kesintiye uğrayıncaya kadar devam edeceği", 01.03.2011 tarihinden sonraki zaman diliminde ise 4/1-a sigortalılığın geçerli sayılacağı kuralı uygulanmaktadır. Şirket ortaklarının ortağı oldukları işyerlerinden SSK sigortalısı olarak bildirilmelerinin mümkün olduğu 01.10.2008 tarihinden önce başlayan bu durumlarına istisnai olarak 01.10. 2008 tarihinden sonra da cevaz verilmiş bulunmaktadır. Fakat Tebliğ, Genelge gibi alt düzenlemelerle tanzim edilen istisna hakkında giderek daraltıcı hükümler de getirilmektedir. Buna göre, limitet şirket ortaklarının ortağı bulunduğu limitet şirketlerden 4/1-a kapsamında sigortalı olarak bildirilebilmeleri, bu bildirimlerin de geçerli sayılabilmesi için gerekli asgari şartları limitet ve anonim şirketler için ayrı ayrı aşağıdaki biçimde sıralamak mümkün bulunmaktadır: 1. Hem limitet şirket ortaklığı hem de bu işyerinden bildirilmeye başlanılan 4/1-a sigortalılığının 01.10.2008 tarihinden önce başlaması gerekmektedir. 2. 01.10.2008 tarihinden önce başlayan 4/1-a kapsamındaki sigortalılık, 01.10. 2008 tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmelidir. Limitet şirket ortağı 01.10.2008 tarihinden sonra ortağı bulunduğu şube işyerinden ya da ortağı bulunduğu başka işyerinden 4/1-a kapsamında sigortalı olarak bildirilmemelidir. Anonim şirket ortaklarının, ortağı ve yönetim kurulu üyesi bulunduğu şirketlerden 4/1-a kapsamında geçerli sigortalı olarak bildirilebilmesi; 1. Anonim şirket ortaklığının 01.10. 2008 tarihinden önce başlamasına ve ortaklığın kesintisiz devam etmiş olmasına, 2. Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğinin de 01.10.2008 tarihinden önce başlamasına ve 01.10.2008 tarihinden sonra da kesintisiz devam etmiş olmasına, 3. Anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin 4/1-a kapsamından sigortalı bildirildiği işyerinden 01.10.2008 tarihinden önce başlamış 4/1-a kapsamında sigortalığının var olmasına, 4- Anonim şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesinin 01.10.2008 tarihinden önce başlayan 4/1-a kapsamındaki sigortalılığı, 01.10.2008 tarihinden önce başlayan işyeri dosyası üzerinden kesintisiz devam etmiş olmasına, tabiri caizse yine aynı kişinin ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu bir başka şirketten bildirilmeye geçilip, şirket değişikliği yapmamış olmasına, bağlı bulunmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.