Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.12.2019 10:32 (Üye) Soru : Soru: Soru: Sorum. Şirket'te 4/A'lı olarak çalışan kişi şirket ortağı olmuştur. Noterden 21/12 Tarihinde düzenlenen Devir Sözleşmesi 24/12 Tarihinde karar altına alınmıştır. Tescile verilen Evrak örneğin Tescil 28/12 tarihinde oldu diyelim bu durumda ben 4/A Çıkış Tarihi olarak hangi tarihi kullanıcam. 4/b İşe giriş tarihi olarak hangi tarihi kullanıcam. ve 4/b Bildirim süresi 15 günmüdür. Bilgi verirseniz memnun olurum. Cevap:Sayın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa[2] göre 4/b sigortalılığı kapsamında sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının bildiriminin vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten; sermaye şirketlerinden limitet şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının bildiriminin, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının bildiriminin yönetim kuruluna seçildikleri tarihten; gelir vergisinden muaf olanların bildiriminin ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten; tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için bildiriminin tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde yapılması halinde kaydedildikleri tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin SGK'ya yapıldığı tarihten; köy ve mahalle muhtarları için bildirimin seçildikleri tarihten itibaren yapılması gerekmektedir Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Bu Durumda anladığım Kadarıyla tescil bekleyerek tescil Tarihi örneğin 28/12/2019 Olursa 28/12/2019 Tarihinde Bağkur Başlanğıc Tarihi yazıcam İşe Girişe bu durumda 4/A işten çıkış Tarihi 27/12/2019 Olacak doğrumu anladım.İşten Çıkış Kodu:21 Statü Değişikliği olarak bildiricem

Cevap : Tescil tarihini dikkate alarak 4/b başlangıcını belirleyiniz. 4/a işten çıkışta geriye doğru 10 gün içinde yapılabileceğinden tescil tarihinden önceki gün olarak belirlemeniz gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.