Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.12.2019 10:41 (Üye) Soru : SAYIN ÜSTADIM tek ortaklı bır limited şirkette sigortalı olan kişi şirketten hisseyi devralıyor. ancak yanlışlılk eseri 6 ay sigortalılıgı devam ediyor.bunu düzeltmek için iptal ve asıl bildirgeler mi vermek gerekir mi? verilirse cezai yapturımı var mı varsa nedirP? saygılar

Cevap : Şirkete ortaklık tescil tarihinde kişi 4b li sigortalı olacaktır. 4a ila 4b hizmet sürelerinin çakışması halinin düzeltilmesi SGK ca yapılacak çakışan 4/a günleri iptal edilecektir. Geriye doğru işten çıkış verilmesi halinde ise ; 5510 sayılı Kanuna göre 4-a kapsamında sigortalı olanlardan, sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.