Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.12.2019 10:47 (Üye) Soru : Özel bir banka şubesinin tadilatını tamamladık. Asgari işçilik hesaplaması için SMMM raporunu ilgili SGM ye gönderdik. Rapor işleme alınmadan teftişe sevk edildi. Müfettiş işçilikli faturalarımızla ilgili olarak, Mekanik işlerimizde ki alt yüklenicimizin faturalarının işçilik hesaplamasında yeterli bildirimi bulunmadığını belirterek değerlendirmeye alamayacağını bildirmiştir. örnek rakamlarla 150.000 TL. lik malzeme ve işçilik faturası düzenleyen biri 2 kişi ile bu işi yapamayacağını belirtmektedir. Burada alt yüklenicinin faturası tamamen işçilik hesabına tutulması doğru mudur. Onaylı kesin hakkediş raporlarında da malzemeler detaylı olarak görülmektedir. Bir limited şirketin 3 ay boyunca 2 kişi çalıştırarak 150.000 tl lik bir iş yapamayacağı ortaya çıkmaktadır. İlgi ve bilginizi rica ederim.

Cevap : SGK Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplama sonucunda eksik işçilik bildirdiği tespit edilen ve kendisine eksik işçiliğe ait prim borcu çıkarılan işverenlerin borca itiraz etmesi veya o işe ait malzemeli ya da salt işçilik faturaları olduğunu belirtmesi halinde ise SGK Müdürlüğü dosyayı müfettiş incelemesi için ilgili Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığına göndermekte, müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapora göre işlem yapmaktadır İşveren SGK Müdürlüğü tarafından yapılan hesaplama sonucunda çıkarılan eksik işçilik borcuyla ilgili olarak müfettiş incelemesini gözönüne alarak aşağıdaki hususları iyi hesaplama yapmalıdır. – KDV hariç malzemeli işçilik faturası toplamları özel bina inşaatı maliyet bedelinin veya ihaleli işe ait KDV hariç toplam hakediş bedelinin yüzde 25’inden fazla değilse, – KDV hariç salt işçilik faturaları toplamı o işe ait eksik işçilik tutarının yüzde 25’inden fazla değilse, bu durumda müfettiş haklıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.