Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2019 12:11 (Üye) Soru : Selam, İlk önce cevabınız için teşekkür ederim. Ben konuyu biraz daha açarak yeniden sormak istiyorum; sanırım yanlış ifade ettim. "Borçlu firma ortağı (tek kişi limited) şahsına ait olan gayrimenkulünü, şirketine ait ticari faaliyetinden doğan ticari alacaklısına satarak borcunu ödemek istiyor. Bu durumu defter kayıtlarında nasıl göstermeli. Ayrıca bu durum KDV, Değer Artış Kazancı gibi vergilendirme kapsamında değerlendirilir mi?" Saygılar,

Cevap : Kişisel olarak sahip olunan G.menkulü satarak şirketin borcu ödenmez. Limited şirketin tek kişiye ait olması durumu değiştirmez. Gerçek kişi ayrı , tüzel kişi ayrıdır.Şirket ortağı şirkete borç vermek sureti ile borç ödenebilir.Kişi sattığı G.menkulden elde edilen karı için (5 yıldan az sahipse) değer artış vergisi hesaplaması yaparak Yıllık GV beyannamesi ile beyan edilir..KDV söz konusu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.