Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.12.2019 08:47 (Üye) Soru : Merhaba; Okul öncesi eğitim veren bir mükellefim anaokulunu 01.01.2019 tarihinde açtı. 5 yıl süreyle gelir vergisinden muaf olma durumu için yazılı olarak başvuruda bulunmam gerekiyor mu? Yoksa direk gelir vergisi beyannamesinden istisna uygulanarak düşülmesimi sağlanıyorr. Yardımlarınızı rica ederiz

Cevap : Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden İSTİSNA edilmiştir. İSTİSNA , okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi için geçerlidir. İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini müteakiben Vergi Dairesi Aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.